DONLOTTO 登洛图
牛号:15504217(1332217)
品种:荷斯坦 | 893 |  外貌等级:特级
 
生产性状(2019.04)
 • BPI
 • 101.0
 • 可靠性
 • 83.0
 • HWI
 • 53.0
 • 可靠性
 • 75.0
 • TWI
 • 90.0
 • 可靠性
 • 82.0
 • ASI
 • 113.0
 • 产奶量
 • -96.0
 • 乳脂量
 • 29.0
 • 乳脂率
 • 0.47
 • 蛋白量
 • 8.0
 • 蛋白率
 • 0.19
 • 体细胞数
 • 102.0
 • 可靠性
 • 82.0
 • 生产寿命
 • 99.0
 • 可靠性
 • 78.0
 • 产犊难易
 • 99.0
 • 可靠性
 • 74.0
 • 女儿繁殖力
 • 102.0
 • 可靠性
 • 82.0
 • 生产可靠性
 • 94.0
 • 饲料转化率
 • -62.0
 • 女儿数
 • 102.0
 • 牧群数
 • 41.0
 • 出生日期:
  2004.08.10
  基因来源:
  美国、德国
  特点:乳成分优秀
   
  体型性状(2019.04)
 • 体型综合得分
 • 100.0
 • 泌乳系统
 • 102.0
 • 体高
 • 104.0
 • 乳房质地
 • 109.0
 • 骨质地
 • 104.0
 • 棱角性
 • 100.0
 • 体深
 • 103.0
 • 胸宽
 • 100.0
 • 尻宽
 • 107.0
 • 尻角度
 • 94.0
 • 蹄角度
 • 99.0
 • 后肢侧视
 • 107.0
 • 后肢后视
 • 89.0
 • 乳深
 • 99.0
 • 前乳房附着
 • 101.0
 • 后乳房高度
 • 102.0
 • 后乳房宽度
 • 98.0
 • 乳房悬韧带
 • 104.0
 • 前乳头位置
 • 100.0
 • 后乳头位置
 • 103.0
 • 乳头长度
 • 98.0
 • 腰强度
 • 101.0
 • 可靠性
 • 83.0
 • 女儿数
 • 50.0
 • 牧群数
 • 21.0
 • 1
  父:LANCELOT-RBC-TL-TV
  父:LUKAS-ET
  父:1983348
  DEU M 578194407 PRODUCTION ABV 4/09 APR+112,ASI+99, M+763,P+29,P%+0.16,F+29,F%-0.05, Rel 98%, TYPE ABV 4/09 OT 104 MS 105 R 95%
  DEU M 133479 PRODUCTION ABV 4/09 APR+34 ASI+28 TYPE ABV 4/09 OT+105 MS+106
   
  母:2482030
   
  母:
  父:2074727
  EDU 15276447 AGE M F% P% 5-9 13840L 4.01 3.40
   
  母:15217660
   
  母:BARKLY DONOR CARLY-ET-TV
  父:ELITE MOUNTAIN DONOR
  父:2070579
  1010618 体型:88 AGE M F% P% 2-4 9316L 4.20 3.40 3-8 10158 4.24 3.46 5-6 11551 4.27 3.28
  M 668474 体型:85 PRODUCTION ABV 4/09 APR+116 ASI+97 TYPE ABV 4/09 OT+105 MS+103
   
  14724612
   
  母:BARKLY LILY CARLA-ET
  父:780180664
  926496 体型:89 AGE M F% P% 9-4 6287L 4.64 3.50
   
  母:736129
   
   
  版权所有:内蒙古乐虎国际lehu805繁育生物技术(集团)股份有限公司 蒙ICP备09000084号
  电话:400-1554-966 地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区新管委会南楼4层 网址:http://www.saikexing.com